Jobba med oss

———————For English scroll down———————–

Det finns flera sätt att engagera sig i nationslivet, ett av dem är att jobba på Sivans studentpub. Sivans ägs tillsammans av alla nationerna och EHVS. På ett rullande schema har var och en av nationerna hand om Afterschool (AS) och brunch, sedan även onsdags- och lördagspubarna. För varje arbetstillfälle på Sivans får man en halvt jobbarkort. När man jobbat ihop ett helt jobbarkort har man möjlighet att hämta ut det på Sivans kontor. Jobbarkort innebär att du får gå före kön och gå in gratis vid ett tillfälle.

 

Afterschool – fredagar är det Afterschool, mellan klockan 18-21, för 50kr serveras man mat och en öl/cider. Nationstyrelsen tar ett gemensamt beslut om vad för mat det är som ska serveras. Att vara med och jobba på AS innebär att man är med och lagar mat och servera, får står i bar och servera öl, ha hand om diskplock, även hjälpa till att få Sivans i en lite mysigare stämning.

Brunch – på lördagarna mellan 11-13 dukas det fram brunch. Man har tillgång till allt det kalla så som fil och yoghurt, fruktsallad, flera olika sorters bröd, ostar, skinka och korvar, kokta ägg och mycket mer. Och för några extra kronor får man även en varm tallrik serverad med bacon, prinskorv, köttbullar och äggröra. Jobba brunch liknar AS väldigt mycket, man är med och tillagar maten, serverar, skapar en mysig stämning och diskar.

 

Pubkvällar – onsdagar och lördagar öppnar Sivans upp sina dörrar för pub. Du får låna en tröja att jobba i, lite mat och snacks att stoppa i dig under kvällen. Som jobbare kommer du till Sivans och får en genomgång av de olika arbetspassen och hur de olika stationerna fungerar. Så under kvällen jobbar man 1 timmes pass på olika stationer. Lite av arbetspassen som finns:
Bar – det finns 3 barer. Ölbaren är baren som finns i anslutning till dansgolvet. Där servas bara flasköl och cider, men du kan även köpa mat i denna bar. Nederbaren, som namnet avslöjar är det baren som finns på nedervåningen. Här serveras öl och cider på tapp, flasköl, olika sorters whisky och litet utbud av shots. Loungebaren är baren som finns på övervåningen, vid utgången på balkongen. Här serveras det bara drinkar.
Vid barpass har du hand om att baren ser trevlig ut, ser till att ingen blir överförfriskad, informerar om det behövs påfyllning och pratar med gästerna.
Kövakt – det finns alltid 2-3 kövakter som ett stöd till entrévärdarna. Kövakterna försöker hålla stämningen uppe i kön. Ser till att folk inte hoppar i kön, uppdaterar entrévärdarna om överförfriskade gäster och svarar på frågor från gästerna.
Garderob – Sivans har en kostnadsfri garderob där man hänger in sina ytterkläder. Detta pass varierar ofta beroende på om folk ska in eller lämna puben. Men du ser till att jackorna du tar emot hänger på rätt galge, väskor får rätt nummer och känner av stämningen på gästerna.
Kök – det är alltid en person som ansvarar för köket. Köket lämnas aldrig obemannat. Man ser till att disken flyter på smidigt, tar hand om matbeställningarna som kommer in och håller allmänt ordningen och rent i köket.
Diskplock – rena glas är något som brukar behövas. Man är alltid 4-5 personer som går runt och plockar disk. Man arbetar ofta i ett lag om 2och2 och får en våning att ansvara för. Tillsammans med köket diskar man under kvällen och ser till att glaskross t.ex. städas upp. Man är dem personerna som rör sig mest fritt på sitt arbetspass så man hjälper även barerna med saker de kanske behöver.

 

När kvällen är slut städar man undan allt och skurar golven (av någon anledning blir golven alltid lite klibbiga). På onsdagarna går man sedan hem och sover gott, på lördagarna bjuder vår nation till efterfest. Vi erbjuder detta som ett tack för att du jobbat med oss. Även om du bara jobbar onsdagspuben är du välkommen på efterfesten efter lördagspuben.

 

Vi i nationen tycker det är jätteroligt när folk vill jobba med oss och gör allt för att du ska få det så kul som möjligt. Vi jobbar i ett team och löser problemen tillsammans. Vi ser fram emot att se dig på våran nästa pub.

 

—————————————————————————————————————————————————

 

There are several ways to get involved in the nation’s life; one of them is to work at Sivan’s student pub. Sivans is jointly owned by all nations and EHVS. On a rotating basis, each of the nations run After School dinner (AS), and brunch. On Wednesdays and Saturdays they also run Sivans as a pub. Every time you work at Sivans you will get a half working card. Once you’ve worked twice you are able to cut the queue and get into Sivans for free on one occasion.

After School is Fridays, between 18.00-21.00. For 50kr you are served food and a beer or cider. Each Nation’s Board makes a decision on what food will be served. Working at AS means that you will be cooking and serving food, standing in the bar and serving beer, helping out with the dishes, and helping to creat a cozy atmosphere.

On Saturdays between 11-13 brunch is serves. You can choose between yoghurt, fruit salad, and several kinds of bread. As well as cheese, ham, sausages, boiled eggs and much more. For a few extra dollars you can get a hot plate served with bacon, sausage, meatballs and scrambled eggs. Working at Brunch is very much similar to AS. You help prepare and serve the food, create a cozy atmosphere and clean up afterwards.

Wednesday and Saturday evenings Sivans opens as a pub. As a worker you will get a rundown of the various shifts and how the different stations work. Then you will get to work at 4 different positions throughout the night. Some of the positions that you may work at are:

·      Bars – there are 3 bars. The ”beer-bar” is the bar that is next to the dance floor. There we only serve bottled beer and cider. You can also buy food at this bar. ”The downstairs bar” , as the name implies, is the bar located downstairs. It serves beer and cider on tap, bottled beers, whiskeys and small range of shots. ”The lounge bar” is the bar that is upstairs, at the entrance to the balcony. It serves only mixed drinks. When you work at one of these bars you serve drinks, make sure that the bar looks nice, make sure that no one gets to intoxicated, and chat with the guests.

·      Queue guard – there are always 2-3 queue guards working outside. Queue guards make sure that the mood stays up in the queue. They also ensure that people do not jump the queue, update the entrance hosts of inebriated guests and answer questions from the guests.

·      Wardrobe – Sivan has a free wardrobe where you can leave your coat. This pass often varies depending on whether people will enter or leave the pub. You make sure that the jackets you receive are hanging on the right hanger, and bags get the right numbers.

·      Kitchen – there is always a person in charge of the kitchen. The kitchen is never left unattended. It ensures that everything goes smoothly. The kitchen takes care of food orders that are coming in and keeps everything clean.

·      Busboys – There is always 4-5 people who go around and pick up glasses and bottles. Along with keeping the dishwasher running so there are always clean glasses, you make sure that any broken glass is cleaned up. Busboys are able to move most freely during their shift so they also usually make sure that the people working at the bar don’t need anything.

When the night is over we clean the kitchen, bars and the floor (for some reason the floor is always a little sticky). On Wednesdays we all get to go home and have a good night sleep, on Saturdays the nation invites all the workers to an after party. We offer this as a thank you for working with us. Even if you only work Wednesday pub, you are welcome at the after party after the Saturday night pub.   We in the nation think it ‘s great when people want to work with us and make sure you have as much fun as possible. We work in a team and solve all problems together. We look forward to seeing you at Sivans.

 

Annonser
%d bloggare gillar detta: