Sök till Norrlands styrelse HT16

English below

Din ansökan ska skickas in till norrlandsvalberedning@outlook.com senast Måndag den 16/5. Vi går igenom ansökningarna dagen efter.

VI VILL HA DIG!

Hej alla glada renar! 😀
Terminen börjar närma sig slutet och det är inte så långt kvar till det älskade ”sommarlovet”. Därför behöver vi i Norrlands mer utav den ädla varan av engagerade, trevliga, mysiga, kärleksfulla, partyglada och underbara människor till vår styrelse inför hösten som kommer med allt vad det innebär i form av sittningar, evenemang, fester och andra roliga aktiviteter!

Känner du att du trivs med att engagera dig, träffa nya människor, festa loss och att känna att du gör någonting som många kan ta del av? Då är DU den vi söker!

Att vara en del av Norrlands styrelse har också sina fördelar 😉
– Bli en del av en gemenskap som innebär vänner för livet.
– Bounding som innebär att vi hyr en stuga vid en sjö ute på landet och boundar på norrländskt vis med allt vad det innebär!
– Var 3e vecka jobbar Norrlands styrelse på Sivans, antingen Pub eller AfterSchool och Brunch. Detta medför att DU får fritt inträde på Sivans under pubkvällarna och även när det är afterschool (alkoholfritt).
– In och utsup, det finns så galna historier om detta event som inte bör nämnas officiellt.
– Grabb och tjejkvällar och annat mys som till exempel grillning med styrelsen!
– Galna styrelsecrawls
– Företräde till Norrlandsevent
– Representera den högljuddaste nationsstyrelsen på campus under Allnation(nationsstyrelser only)
– Efter två terminer i styrelsen får man även ett hedersmedlemskap som gäller livet ut!

Skicka ett mail till norrlandsvalberedning@outlook.com där du skriver i nummerordning vilka 3 poster du söker och varför vi skall välja just dig(!) som medlem i campus mysigaste styrelse! Tiden för ansökan går ut 16/5 kl 23:59. Har du några frågor är det bara att kontakta någon i den nuvarande styrelsen så svarar vi mer än gärna!

Norrlands Nations styrelseposter:

Qurator (ordförande): Vår hönsmamma/hönspappa, ska se till att allting flyter på som det ska, ser till att alla i styrelsen trivs och får komma till tals. Ordförande tar hand om konflikter utanför och inom styrelsen. Ordförande är Norrlands ansikte utåt och ser till att Norrlands representeras, syns och hörs på möten som exempelvis medlemsföreningsmöten och ordförandetorg. Under styrelsemötena är det ordförandens uppgift att fördela ordet och han/hon ska inte vara rädd för konflikter.

Proqurator (vice ordförande): Ska sätta sig in i allt för att snabbt kunna ta över om ordförande inte kan delta i möten och liknande. Avlasta ordförande på bästa möjliga sätt. Även han/hon ska vara Norrlands ansikte utåt och delta på andra möten än styrelsemöten. Vice ska vara beredd att ta över ordförandes roll om han/hon inte kan deltaga på möten eller av någon anledning skulle gå ur styrelsen (fram till ny ordförande röstas fram).

Allnationsansvarig (2st):
Varje nation har två allnationsansvarig som sitter med i allnations styrelse. Som allnationsansvarig är din främsta uppgift att anordna Allkårsfestivalen! Läs mer på www.allkarsfestivalen.se! Allnation anordnar även andra event som når ut till de andra nationerna och föreningarna på Campus. Här knyter man kontakter för livet och får ta del av hela campus fest- och aktivitetsliv. (Denna post ser vi gärna kombineras med en annan post, så som ärkefesting eller kåtansvarig)

Sivans:
Norrlands representeras av två Sivansansvariga som har huvudansvaret då vi har pub, after school och brunch. De representerar Norrlands i Sivans styrelse och ska uppdatera Norrlands styrelse om sådant som rör Sivans.

Idråttsmästare: 2 personer.
Dessa två personer är tillsammans ansvariga för idråttsutskottet som tillsammans tar hand om Norrlands idrottsrelaterade evenemang, exempelvis innebandyn/volleybollen tillsammans med VK. Idråttsmästaren ansvarar också för de olika korpturneringarna Norrlands deltar i.
För mer info se: http://norrlands-nation.com/idrattorna/

Kultpalter: 2 personer.
Dessa två personer är tillsammans ansvariga för ett utskott kallat kultingarna. Som kultpalt har man det yttersta ansvaret för evenemangen och man får därefter delegera ut uppgifter till de övriga i utskottet. Kultingarna arrangerar exempelvis Tysklandsresa, tv-spelskväll och olika typer mingelkvällar och jobbsittningen.
För mer info se: http://norrlands-nation.com/kultingarna/

Ärkefesting: 3 personer.
Dessa tre personer är tillsammans ansvariga för ett utskott kallat fästningarna. Utskottet står för de mer festliga evenemangen. Ärkefestingarna ska göra sitt bästa för att upprätthålla traditioner vid sittningar och tar med sig större beslut till oss i styrelsen. Arrangerar exempelvis superhero sittningen och Myggjakten.
För mer info se: http://norrlands-nation.com/festingarna/

Cybernåjd:
Gör affischer, uppdaterar och har hand om hemsidan och forumet.

Skriftställare :
Skriver protokoll under alla styrelsemöten. Skriver ut dagordningen inför varje möte. Lägger ut protokoll efter varje möte. (Slås oftast ihop med en annan post)

Skattmas:
Betalar räkningar, håller koll på posten, har koll på ekonomin. Hjälper till med budgetar inför evenemang. Är tillsammans med ordförande firmatecknare i Norrlands nation.

Kåtansvarig:
Har huvudansvaret över att Norrlands nations lokal ”Postis/Kåtan” underhålls. Detta innebär att det ska vara ordning och reda. Kåtansvarig är även den person som ansvarar för de olika inköpen som behövs till lokalen. Personen ska se till att det blir städat efter varje fest och att turordningen på städlistan följs. Denna person har även huvudansvaret för nycklarna till lokalen.

Renskötare:
Ser till att vi alltid har jobbare till sittningar, pubkvällar, after school, brunch och liknande. Har kontakt med de andra nationerna och upprätthåller den goda relationen till dem.

Ha det gott, skicka in din ansökan, så ses vi!
/Norrlands Nations styrelse

—————————————-

Send in your application to norrlandsvalberedning@outlook.com before Monday 16/5 kl 23.59!

WE WANT YOU!

Hi all reindeers! A new semester is coming and the board of Norrlands nation is looking for new members who are in the mood for some fun this autumn!
Do you feel like involving yourself in something, meet new people, party like a rockstar, and feel like you are doing something many can be a part of? If the answear is yes are YOU the one we are looking for!

Just fill in an application and maybe you will be the new face in Norrlands board. In the application we want you to write what place you want (rated from 1-3) and why we should pick you! We want your application before 16/5 23.59 sent to our mail: norrlandsvalberedning@outlook.com. If you have any questions ask someone i our current board.

The different things you can apply for is:

President:
Your job will be to make sure everybody enjoys being the wheels of Norrlands. The president is representing Norrlands Nation and will be seen on meetings with the other Nations at campus. During board meetings is it your job to make sure everyone gets their says.

Vice president:
The one who really knows what´s going on in the nation. The mastermind behind the president. As VP you should always be ready to take over and be prepared to help the president as much as he/she wants. Together with the President you also represent Norrlands nation in meetings with the other nations at Campus.

Deer trainer:
This person will be the one in charge of making sure Norrlands Nation got enough workers for Sivans and Sittningar aKa dinner parties. Having a sweet as personality and not being afraid to get dirt under your nails is great qualities for this position

Housing Attendant :
Your highest priority is to make sure Norrland Nation´s housing is clean and smells like flowers. You are the one that makes sure the apartment is getting cleaned after parties and you are the one who tell who does and doesn´t get a key for the house.

Ri¢hie Ri¢h:
Pays the bills and checks the mail. Paying other board members to do the dirty work. If you got debts to pay this is the position for you.

Contributor:
You will be taking notes when the board gathers, you will be printing out the daily agenda and you will post the findings. Are you a person who knows how to spell and maybe got a printer home? Send your application today! (often combined with another post)

The Craftsman:
Norrlands ”geek” who contribute with posters for dinner parties and keeps the webpage up to date. You got an eye for details and skills with a computer. Get online and join the board!

Party rockers – (3 people)
You will be responsible for all of Norrlands partys. You will, with help from your comittee, arrange events and dinner parties as the ABC event and the mosquito-hunt! If you like to drink, party and be the one who sees to that everyone has a good time, this is the job for you!
More info: http://norrlands-nation.com/festingarna

Activity kings – (2 people)
As an Activity king you will be arranging all of the non-alcolholic events of Norrlands. You will also be resopnsible of your own committee that wil help you with the events! They arrange the famous Germany trip and the workers sitting.
More info: http://norrlands-nation.com/kultingarna

The champions – (2 people)
Is responsible for all the sports events that Norrlands arranges. You will also have a committee to help you! If you want this position it helps if you have the same qualities as Zlatan or just look like him.
More info: http://norrlands-nation.com/idrattorna

Sivans – (2 people) The sivans girls or boys will be responsible of Sivans studentpub for Norrlands nation and will be representing the nation in Sivans own board. They will be the bosses at any Sivans event we work on, such as brunch, after school or all of the pubnights.

Allnation- A gathering of nations – (2 people)
Every nation got 2 persons representing the Allnation. There highest priority is to plan for the awesome event ”Allkårsfestivalen”.www.allkarsfestivalen.se (combined with another post like ”party-rocker” or ”Housing Attendant”)

Hope to hear from you soon!

Love from Norrlands

Annonser
%d bloggare gillar detta: