Ansök till Norrlands styrelse redan idag!

Kika in på vår Facebook för mer information!

Mall affisch kopia 8

Norrlands Nations styrelseposter:

Qurator (ordförande):
Vår hönsmamma/hönspappa, ska se till att allting flyter på som det ska, ser till att alla i styrelsen trivs och får komma till tals. Ordförande tar hand om konflikter utanför och inom styrelsen. Ordförande är Norrlands ansikte utåt och ser till att Norrlands representeras, syns och hörs på möten som exempelvis medlemsföreningsmöten och ordförandetorg. Under styrelsemötena är det ordförandens uppgift att fördela ordet och han/hon ska inte vara rädd för konflikter.

Proqurator (vice ordförande):
Ska sätta sig in i allt för att snabbt kunna ta över om ordförande inte kan delta i möten och liknande. Avlasta ordförande på bästa möjliga sätt. Även han/hon ska vara Norrlands ansikte utåt och delta på andra möten än styrelsemöten. Vice ska vara beredd att ta över ordförandes roll om han/hon inte kan deltaga på möten eller av någon anledning skulle gå ur styrelsen (fram till ny ordförande röstas fram).

NK, Nationskollegiet:
Varje nation har två NK-ansvariga som sitter med i NK’s styrelse. Som NK är din främsta uppgift att anordna Allkårsfestivalen! Läs mer på http://www.allkarsfestivalen.se! NK anordnar även andra event som når ut till de andra nationerna och föreningarna på Campus. Här knyter man kontakter för livet och får ta del av hela campus fest- och aktivitetsliv.

Sivans:
Norrlands representeras av två Sivansansvariga som har huvudansvaret då vi har pub, after school och brunch. De representerar Norrlands i Sivans styrelse och ska uppdatera Norrlands styrelse om sådant som rör Sivans.

Idråttsmästare: 2 personer.
Dessa två personer är tillsammans ansvariga för idråttsutskottet som tillsammans tar hand om Norrlands idrottsrelaterade evenemang, exempelvis innebandyn tillsammans med Pedal och biljardturneringar. Idråttsmästaren ansvarar också för de olika korpturneringarna Norrlands deltar i.
För mer info se: http://norrlands-nation.com/idrattorna/

Kultpalter: 2 personer.
Dessa två personer är tillsammans ansvariga för ett utskott kallat kultingarna. Som kultpalt har man det yttersta ansvaret för evenemangen och man får därefter delegera ut uppgifter till de övriga i utskottet. Kultingarna arrangerar exempelvis Tysklandsresa, tv-spelskväll och olika typer mingelkvällar och jobbsittningen.
För mer info se: http://norrlands-nation.com/kultingarna/

Ärkefesting: 2 personer.
Dessa två personer är tillsammans ansvariga för ett utskott kallat fästningarna. Utskottet står för de mer festliga evenemangen. Ärkefestingarna ska göra sitt bästa för att upprätthålla traditioner vid sittningar och tar med sig större beslut till oss i styrelsen. Arrangerar exempelvis superhero-sittningen och Myggjakten.
För mer info se: http://norrlands-nation.com/festingarna/

Cybernåjd:
Gör affischer, uppdaterar och har hand om hemsidan och forumet.

Skriftställare :
Skriver protokoll under alla styrelsemöten. Skriver ut dagordningen inför varje möte. Lägger ut protokoll efter varje möte. (Slås oftast ihop med en annan post)

Skattmas:
Betalar räkningar, håller koll på posten, har koll på ekonomin. Hjälper till med budgetar inför evenemang. Är tillsammans med ordförande firmatecknare i Norrlands nation.

Kåtansvarig:
Har huvudansvaret över att Norrlands nations lokal ”Postis/Kåtan” underhålls. Detta innebär att det ska vara ordning och reda. Kåtansvarig är även den person som ansvarar för de olika inköpen som behövs till lokalen. Personen ska se till att det blir städat efter varje fest och att turordningen på städlistan följs. Denna person har även huvudansvaret för nycklarna till lokalen.

Renskötare:
Ser till att vi alltid har jobbare till sittningar, pubkvällar, after school, brunch och liknande. Har kontakt med de andra nationerna och upprätthåller den goda relationen till dem.

Väl mött!
/Norrlands Nations styrelse

Annonser
%d bloggare gillar detta: