Valberedningens förslag till Norrlands styrelse VT15

Här följer valberedningens förslag till nästkommande termins (VT15) styrelse med motiveringar.

Här är valberedningens förslag på ny styrelse VT 15.
Here is the nomination comittee’s suggestion for the new board VT 15.

Qurator
Jerry Hytinkoski – med sin digra erfarenhet inom Norrlands som först idrottsansvarig och sedan renskötare, så anser vi i valberedningen att Jerry är perfekt ämnad till att vara Norrlands nations ansikte utåt och driva föreningen fortsatt framåt. Valberedningens förslag gör alltså gällande att Jerry Hytinkoski föreslås väljas till ordförande.

With wellknown experience within Norrlands, by one semester as responsible for the athletics, and one semester as responsible for the workers, we in the nomination comittee feel that Jerry is the optimal choice to be President of Norrlands Nation.

Proqurator
Josefine Smith – med sina tidigare erfarenheter i andra styrelseorganisationer och starka ledarförmåga så är valberedningens förslag att Josefine ska bli vice ordförande i Norrlands Nation. Tillsammans med Jerry tror vi att de är perfekta att utveckla Norrlands i framtiden.

With her previous experience of working in other boards, and her wellknown ability to lead, we in the Nomination comittee believe that Josefine Smith would be perfect as proqurator. We think that Josefine and Jerry will be an example of good leadership, with the ability to move Norrlands Nation in to the future.

Ärkefesting
Zeb Herlin och Julia Johansson – med deras sociala kompetens och nytänkande kan de tillsammans skapa festliga event som kommer spridas och aldrig glömmas genom campus. Vi i valberedningen tror att Zeb och Julia kommer komplettera varandra utmärkt och vår förhoppning är att Norrlands fester ska locka fler besökare än någonsin tidigare.

With their creativity and good social competence they will create parties that will be so awesome that Campus never have seen anything like it. We in the nomination comittee believes that Zeb and Julia will develop a good collaberation, that will lead to a better and more outgoing nation then ever before.

Kultpalt
Linn Kajsajuntti och Victor Svensson – Med Linns tidigare erfarenhet inom kultingsutskottet och Victors nytänkande så anser vi i valberedningen att de är det perfekta valet att driva Norrlands nations nyktra aktiviteter. Tillsammans är vår förhoppning bland annat att bussresorna till Tyskland ska fortsätta gå bra och utvecklas ännu mer med hjälp av deras ledaregenskap.

With the previous experience that Linn have of ”kultingsutskottet” and the fresh ideas of Victor we in the nomination comittee believes that they will be the perfect choice to manage the sober events of Norrlands Nation. Our hope is that their leadership will thrive in a always developing nation.

Idråttsmästare
Nina Lundkvist och Johanna Högberg – Nina som tidigare suttit i idråttsutskottet känner vi nu är redo att ta sig an att leda med hjälp av Johanna när det behövs. Johanna kommer framförallt att leda verksamheten inom korpen medan Nina har huvudansvaret över utskottet.

With Ninas experience in ”idråttsutskottet” we in the nomination comittee feel that the natural next step is to be a leader of the group, and with the help of Johanna when there’s need of it they could create a good leadership. Johannas responsibility will be more focoused on soccer and floorball, while the main responsibility will be Ninas to carry.

NK
Hanna Törnkvist och Sixten Ljungström – Med sina härliga personligheter och framåtanda anser vi i valberedningen att dessa två kan föra arbetet framåt med event som allkårsveckan, både för nationens och NKs räkning. Vi tror att dessa två kan komplettera varandra utmärkt och utveckla nationens samarbete med NK.

With their awesome personalities and positive thinking we in the nomination comittee believes that these two will create a fantastic ”allkårsvecka”, both for the causes of the nation and for NK. We also believe that these two will complement each other and develop the nations collaboration with NK.

Pubsame
Nils Gustavsson och Ida Nordmark – Med sina tidigare erfarenheter inom Sivans så anser vi i valberedningen att dessa två kan fortsätta Norrlands arbete i Sivans styrelse. Individuellt har de båda rik erfarenhet av styrelsearbete i såväl nation som föreningsliv.

With their previous experience with Sivans we in the nomination comittee believes that these two can continue the work for the nation in Sivan’s board. Individually these two have rich experience of working in a board.

Renskötare
Jonathan Olsson – Med sin otroliga förmåga att övertala folk så anser vi i valberedningen att det finns ingen bättre position för Jonathan. Vi tror att han kommer sköta posten utmärkt med att fixa jobbare till Norrlands olika event.

With his amazing ability to convince people we in the nomination comittee believes that there is no better post for Jonathan. We believe that he will do an excellent work to get workers for Norrlands.

Kåtansvarig
Johanna Högberg – Med sina olika idéer för att förbättra Norrlands postis så anser vi i valberedningen att Johanna kommer att göra ett utmärkt jobb. Med sin bestämda ton tror vi att Johanna kommer att få alla att ta sitt ansvar för att ta hand om Norrlands postis.

With her nes ideas to improve Norlelands postis we in the nomination comittee believes that Johanna will do an excellent work. With her determined tone we believe that Johanna will make everyone take their responsibility to take care of Norrland’s postis.

Skattmas
David Johansson – via sina extremt goda erfarenheter från Slottsstallarna som bland annat driftansvarig, så anser vi i valberedningen att David är väldigt väl passande till posten som skattmas. Att sköta finanser är inget nytt för David, och vi tror att det med hans hjälp kan bli bra ordning i Norrlands kassa. I framtiden ser vi en framtida pubsame i David, och hoppas att lite mer nationserfarenhet gör att han vill fortsätta utvecklas i nationen.

In due to his rich experience of managing Slottsstallarna we in the nomination comittee believe that David will be perfect as the position of ”skattmas”. With his help we think that there will be good control of Norrlands finances, and we also believe that David could develop to be a great Sivansansvarig for future semesters.

Skriftställare/Cybernåjd
Emilia Saarnak – med sin erfarenhet av att vara sekreterare i en förening på campus, tror vi att Emilia är perfekt till att sköta samma tradition inom Norllands nation. Hennes positiva attityd och vilja till engagemang passar också bra i ett framtida styrelsearbete. Som cybernåjd tror vi att Emilia kan bidra till att utveckla nationens evenemang och multimediala utveckling i den digitala tidsåldern.

With her experience as secretary in a another organisation we believe that Emilia will be perfect to take the same post in Norrlands nation. Her ability to show commitment will be decisive as a future member of the board. For the post as”cybernåjd” we believe that Emilia could help to develop the activities of the nation and bring good public relations for the cause of Norrland.

Personerna som är nominerade kan vid årsmötet avsäga sig sin nominering. Man kan även nominera valfri medlem på årsmötet. Då hålls omröstning om positionen där alla medlemmar i föreningen har rösträtt och den med majoritet vinner.
Annonser
%d bloggare gillar detta: